Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk bij het bestuur. De opzegtermijn is een maand. Voor de resterende maanden in het speelseizoen is dan geen contributie meer verschuldigd. Heb je dan teveel betaald, dan krijg je het teveel betaalde terug.

Onze sponsors