Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk bij het bestuur. De opzegtermijn is een maand.