Korte geschiedenis van de Vereniging

Korte geschiedenis van de Vereniging

Crescendo is feitelijk van start gegaan in 1919. Op 1 september 1920 volgt de officiële oprichting van (toen nog onder de naam)  “Rooms-katholiek Harmoniegezelschap Crescendo”. Een jaar later volgt per Koninklijk Besluit de Koninklijke goedkeuring. Het doel van de vereniging bij de oprichting luidde: “Muziek beoefening, te bereiken door gezamenlijke repetities, het geven van concerten en het verlenen van medewerking bij- en het verzorgen van muziekonderwijs”.

In de periode tot de Tweede Wereldoorlog weet Crescendo zich via concoursen en concerten een stabiele positie in de muziekwereld van Purmerend en omstreken te verwerven. De aanvankelijke mannelijke exclusiviteit van het lidmaatschap en de binding met het Rooms katholieke geloof waren typische producten van hun tijd en van de verzuiling in de twintiger jaren. Beide zijn al lang geleden losgelaten.  In de oorlogsjaren weigerde de vereniging toe te treden tot de door de bezetter verplichte Kultuurkamer en schortte Crescendo  noodgedwongen de muzikale activiteiten op. Teneinde represailles van de bezetter te voorkomen verdween Crescendo tijdelijk uit beeld. Direct na de bevrijding in mei 1945 worden de muzikale activiteiten hervat. Bij de vele festiviteiten rond de bevrijding speelt Crescendo een prominente rol.

In de naoorlogse jaren treden tal van veranderingen op. Concoursdeelname verdwijnt naar de achtergrond. In 2005 wordt Crescendo nog Nederlands kampioen in de afdeling van uitkomen, maar daarna is het afgelopen met het ‘concoursen’. Het geven van concerten komt hiervoor meer en meer in de plaats, en met succes. Daarbij wordt regelmatig aansluiting gezocht en gevonden in samenwerking met bekende musici. Ook de opleidingsactiviteiten veranderen. De aanvankelijk door orkestleden verzorgde opleidingen maken plaats door professioneel muziekonderwijs zoals die van Muziekschool Waterland. Ook wordt In 1994 het Opleidingsorkest opgericht, dat tot op heden in een grote behoefte voorziet en als kweekvijver voor het Groot Orkest fungeert.

Zo is de in 1920 geformuleerde doelstelling van de vereniging na een eeuw – zij het in modernere vorm –  nog steeds van kracht.

Met dank aan Koos van Zijp voor deze beschrijving en het speurwerk in het Nationaal Archief.

Hieronder een fotokopie uit het Nationaal Archief van het Originele Koninklijke Besluit.

Zie voor de goedkeuring bij Koninklijk Besluit van onze vereniging het nummer 470.

Onze sponsors